CBL - Campus del Baix Llobregat

ANÀLISI DE MERCATS I VALORACIÓ AGRÀRIA


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): DEAB
Codi UPC: 390210


  Informació pel quadrimestre 2021-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG AGRÍCOLA, pla 2009 OB (4Q)
   GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009 OB (4Q)
   GR ENG AGRO PAISATGE, pla 2009 OB (4Q)
   GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009 OB (4Q)
   GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018 OB (4Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC