CBL - Campus del Baix Llobregat

TALLER D'ENGINYERIA


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): DEAB
Codi UPC: 390228


  Informació pel quadrimestre 2021-2:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009 OB (8Q)
   GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009 OB (8Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC