CBL - Campus del Baix Llobregat

INNOVACIONS TÈCNIQUES EN PROCESSOS ALIMENTARIS I BIOTECNOLÒGICS


Nombre de crèdits ECTS: 5
Departament(s):
Codi UPC: 390265


    Informació pel quadrimestre 2021-2:

      Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
      MU MKET4FOOD+BIO 20, pla 2020 OP (2Q)    © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC