CBL - Campus del Baix Llobregat

VALORACIÓ I POLÍTICA AMBIENTAL


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): DEAB
Codi UPC: 390317


    Informació pel quadrimestre 2021-2:

      Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
      GR ENG AGRO PAISATGE, pla 2009 OB (6Q)    © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC