CBL - Campus del Baix Llobregat

BIOINSTRUMENTACIÓ I CONTROL


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EEL
Codi UPC: 390337


  Informació pel quadrimestre 2021-2:

   Coordinador/a:
   Professors/es:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009 OB (5Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC