CBL - Campus del Baix Llobregat

BIOINSTRUMENTACIÓ I CONTROL


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): EEL
Codi UPC: 390337


    Informació pel quadrimestre 2022-1:

      Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
      GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009 OB (5Q)    © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC