CBL - Campus del Baix Llobregat

MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES BIOLÒGICS


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): FEN / FIS
Codi UPC: 390338


  Informació pel quadrimestre 2021-2:

   Coordinador/a:
   Professors/es:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009 OB (7Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC