CBL - Campus del Baix Llobregat

MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES BIOLÒGICS


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): FEN / FIS
Codi UPC: 390338


  Informació pel quadrimestre 2024-1:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009 OB (7Q)
   GR ENG SIS BIOLÒG 23, pla 2009 OB (7Q)
   DG ENG SBIO-ENG ALIM, pla 2023 OB (5Q)
   DG ENG ALIM-ENG SBIO, pla 2023 OB (7Q)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC