CBL - Campus del Baix Llobregat

TALLER DE PROJECTES


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): DEAB
Codi UPC: 390350


    Informació pel quadrimestre 2021-2:

      Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
      GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018 OB (8Q)    © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC