CBL - Campus del Baix Llobregat

ENGINYERIA DE SINCROTRONS


Nombre de crèdits locals: 2
Departament(s): INTE / TSC
Codi UPC: 51354


  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-1:

   Coordinador/a:
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC