CBL - Campus del Baix Llobregat

COMUNICACIONS ÒPTIQUES


Nombre de crèdits ECTS: 6
Departament(s): TSC
Codi UPC: 300030


  Programa de l'assignatura
  Criteris d'avaluació


  Informació pel quadrimestre 2022-2:

   Coordinador/a: SPADARO, SALVATORE
   Professors/es:
   Idiomes d'impartició:
    Castellà: 5S21 (Practiques de lab i treballs poden ser lliurades en català. Material clases en anglés. ) / 5S22 (Practiques de lab i treballs poden ser lliurades en català. Material clases en anglés.)

   Titulacions en les quals s'imparteix Tipus
   GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009 OB (3A)
   DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015 OB (3B)
   DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009 OB (3B)
   PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022 OB (3A)  © CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC