SIDDHARTH PITTA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SIDDHARTH PITTA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 113
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Becari predoctoral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: siddharth.pitta
Telèfon: +34 934134156

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS   Grups: 4A11 , 4A12 , 4A21 , 4A22


Data de generació 20/01/2022