ADRIÀ ROVIRA GARCIA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ADRIÀ ROVIRA GARCIA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 211 CN
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Contracte postdoctoral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: adria.rovira
Telèfon: +34 934012531

Titulacions on imparteix docència:
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 01/04/2023