CÉSAR TRAPOTE BARREIRA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CÉSAR TRAPOTE BARREIRA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 119
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Prof. Associat Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: cesar.trapote
Telèfon: +34 934134124

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
GESTIÓ I MANTENIMENT D'AEROPORTS   Grups: 7P21
PLANIFICACIÓ I PROCESSOS AEROPORTUARIS   Grups: 6P21

Coordinador de les assignatures:
GESTIÓ I MANTENIMENT D'AEROPORTS


Data de generació 21/01/2022