JOSÉ ANTONIO CASTAN PONZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JOSÉ ANTONIO CASTAN PONZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 019
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Departamen d¿Enginyeria Gràfica i de Disseny
Categoria: Prof. Associat Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jose.antonio.castan
Telèfon: +34 934134122

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
CLIMATITZACIÓ I INSTAL·LACIONS EN AERONAUS I SISTEMES AEROPORTUARIS   Grups: OPG1
CURS PREPARATORI D'EXPRESSIÓ GRÀFICA   Grups: CP11
EXPRESSIÓ GRÀFICA   Grups: 2A12 , 2A22

Coordinador de les assignatures:
CLIMATITZACIÓ I INSTAL·LACIONS EN AERONAUS I SISTEMES AEROPORTUARIS

Horari de consulta en el despatx C3-019:
Dimarts
09:00 - 12:00   abans mail ó 653678654

Dimecres
11:00 - 12:00   abans mail ó 653678654

Divendres
11:00 - 13:00   abans mail ó 653678654

Data de generació 21/01/2022