PAU LUQUE LOZANO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PAU LUQUE LOZANO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 123P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament:
Categoria:
Correu electrònic institucional:
Telèfon: +34 934137089

Assignatures que imparteix:
    No imparteix classes aquest quadrimestre


Data de generació 01/04/2023