ANNA RAMON TARRAGONA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ANNA RAMON TARRAGONA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C2
Despatx CN
Carrer Esteve Terrades
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Civil i Ambiental
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: anna.ramon
Telèfon: +34 934011624

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
GEOTÈCNIA   Grups: 6P21


Data de generació 21/01/2022