MONTSERRAT FERNÁNDEZ BARTA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MONTSERRAT FERNÁNDEZ BARTA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 010P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Prof. Associada Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: montsef@ac.upc.edu
Telèfon: +34 934137105

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
INFORMÀTICA II   Grups: 3A21 , 3A22
INTRODUCCIÓ ALS ORDINADORS   Grups: 1T31 , 1T32


Data de generació 20/01/2022