HECTOR FORNÉS MARTÍNEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

HECTOR FORNÉS MARTÍNEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 119
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Prof. Associat Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: hector.fornes
Telèfon: +34 934134124

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
EMPRESA   Grups: 1AT11 , 1AT12 , 1A11 , 1A12 , 1A31 , 1A32


Data de generació 20/01/2022