ENDER CETIN - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ENDER CETIN

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 018
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria:
Correu electrònic institucional: ender.cetin
Telèfon: +34

Assignatures que imparteix:
No imparteix classes aquest quadrimestre


Data de generació 20/01/2022