PERE PRAT CATALAN - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

PERE PRAT CATALAN

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici D2
Despatx 202b
Carrer Esteve Terrades
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Civil i Ambiental
Categoria: Catedràtic d'Escola Universitària
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: pere.prat
Telèfon: +34 934016511

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
GESTIÓ I MANTENIMENT D'AEROPORTS   Grups: 7P21


Data de generació 21/01/2022