GABRIEL MONTORO LÓPEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

GABRIEL MONTORO LÓPEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 215P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Gabriel.Montoro
Web personal: http://www.tsc.upc.edu/es/investigacion/csc
Telèfon: +34 934137118

Titulacions on imparteix docència:
MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
MU MASTEAM 2015, pla 2015
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:
COMUNICACIONS AUDIOVISUALS   Grups: 6S21 , 6S22
CONTROL I PROCESSAT ADAPTATIU   Grups: OPG1
PROCESSAMENT ANALÒGIC I DIGITAL DEL SENYAL PER A APLICACIONS AEROESPACIALS   Grups: MAST1
PROCESSAMENT DIGITAL DEL SENYAL   Grups: 3T11 , 3T12 , 3T21
SISTEMES I TECNOLOGIES PER A COMUNICACIONS A SMART CITIES   Grups: OPG1
SOFTWARE RADIO   Grups: M1B21

Coordinador de les assignatures:
CONTROL I PROCESSAT ADAPTATIU
PROCESSAMENT ANALÒGIC I DIGITAL DEL SENYAL PER A APLICACIONS AEROESPACIALS
SISTEMES I TECNOLOGIES PER A COMUNICACIONS A SMART CITIES

Horari de consulta en el despatx C4-215P:
Dilluns
11:00 - 13:00   

Dimarts
11:00 - 13:00   

Dimecres
12:00 - 13:00   

Dijous
12:00 - 13:00   

Data de generació 20/01/2022