EVA GALLARDO GALLARDO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

EVA GALLARDO GALLARDO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 140b
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Organització d'Empreses
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: e.gallardo
Telèfon: +34 934011731

Titulacions on imparteix docència:
MU MASTEAM 2015, pla 2015

Assignatures que imparteix:
EMPRENEDORIA PER ALS REPTES MUNDIALS   Grups: MATT1

Coordinador de les assignatures:
EMPRENEDORIA PER ALS REPTES MUNDIALS


Data de generació 20/01/2022