JORDI PONS PRATS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JORDI PONS PRATS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 203
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Professor Lector
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jordi.pons-prats
Web personal: https://sites.google.com/upc.edu/ jordiponsprats
Telèfon: +34 934134189

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
ENGINYERIA AEROPORTUÀRIA   Grups: 4A21 , 4A22 , 4A23

Coordinador de les assignatures:
ENGINYERIA AEROPORTUÀRIA


Data de generació 21/01/2022