RICCARDO ROSSI - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

RICCARDO ROSSI

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici B0
Despatx 102
Carrer Esteve Terrades
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Civil i Ambiental
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: rrossi@cimne.upc.edu
Telèfon: +34 934015696

Assignatures que imparteix:
No imparteix classes aquest quadrimestre


Data de generació 20/01/2022