DANIEL GAUDE FUGAROLAS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

DANIEL GAUDE FUGAROLAS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Despatx
Av. del Canal Olímpic, s/n
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Ciència i Enginyeria de Materials
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: daniel.gaude.fugarolas
Telèfon: +34

Titulacions on imparteix docència:
MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:
MATERIALS AEROESPACIALS   Grups: MAST1


Data de generació 20/01/2022