SERGI MAS PUJOL - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SERGI MAS PUJOL

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Despatx
Av. del Canal Olímpic, s/n
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: sergi.mas.pujol
Telèfon: +34

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG ÀMBIT AERO, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
INFORMÀTICA II   Grups: 3A21 , 3A22


Data de generació 20/01/2022