FRANCISCO LÓPEZ BERBEL - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

FRANCISCO LÓPEZ BERBEL

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 019
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Departamen d¿Enginyeria Gràfica i de Disseny
Categoria: Prof. Titular d'Escola Universitària
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Francisco.Lopez-Berbell
Telèfon: +34 934134122

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
CURS PREPARATORI D'EXPRESSIÓ GRÀFICA   Grups: CP11
EXPRESSIÓ GRÀFICA   Grups: 2A11 , 2A21

Coordinador de les assignatures:
CURS PREPARATORI D'EXPRESSIÓ GRÀFICA
EXPRESSIÓ GRÀFICA


Data de generació 20/01/2022