JORDI CLARAMUNT SEGURA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JORDI CLARAMUNT SEGURA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Despatx
Av. del Canal Olímpic, s/n
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jordi.claramunt.segura
Telèfon: +34

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015

Assignatures que imparteix:
OPERACIONS AÈRIES   Grups: 6NY1 , 6NY2


Data de generació 20/01/2022