CRISTIAN RIBAS MATAS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CRISTIAN RIBAS MATAS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 018
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria:
Correu electrònic institucional: cristian.ribas
Telèfon: +34 934134124

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
    DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
    MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:


Data de generació 24/04/2024