DAVID PARDOS BENITO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

DAVID PARDOS BENITO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 020
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Organització d'Empreses
Categoria:
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: david.pardos
Telèfon: +34 934134135

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Data de generació 01/04/2023