RAFAEL VIDAL FERRÉ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

RAFAEL VIDAL FERRÉ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 314P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Rafael.Vidal
Telèfon: +34 934137055

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
    MU MKET4FOOD+BIO, pla 2014
    GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
    GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018
    MU MKET4FOOD+BIO 20, pla 2020

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 25/09/2022