ESTHER SALAMÍ SAN JUAN - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ESTHER SALAMÍ SAN JUAN

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 004P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: esther.salami
Web personal: http://personals.ac.upc.edu/esalami/
Telèfon: +34 934137236

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 24/06/2024