ESTHER SALAMÍ SAN JUAN - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ESTHER SALAMÍ SAN JUAN

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 004P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: esther.salami
Web personal: http://personals.ac.upc.edu/esalami/
Telèfon: +34 934137236

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
PROJECTE DE PROGRAMACIÓ   Grups: 2T21 , 2T22
SMART CITIES: CIBERSEGURETAT I BIG DATA   Grups: OPG1

Coordinador de les assignatures:
CÀRREGA ÚTIL
PROJECTE DE PROGRAMACIÓ


Data de generació 20/01/2022