SANTIAGO TORRES GIL - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

SANTIAGO TORRES GIL

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 111
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Santiago.Torres
Telèfon: +34 934134154

Titulacions on imparteix docència:
MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:
ENGINYERIA DE SISTEMES ESPACIALS   Grups: MAST1
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DELS SISTEMES ESPACIALS   Grups: MAST1
SISTEMES ESPACIALS   Grups: OPG1
TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ QUÀNTICA   Grups: 7T11

Coordinador de les assignatures:
ENGINYERIA DE SISTEMES ESPACIALS
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DELS SISTEMES ESPACIALS
SISTEMES ESPACIALS
TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ QUÀNTICA


Data de generació 21/01/2022