JOSEP M. YÚFERA GÓMEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JOSEP M. YÚFERA GÓMEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 309P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Jose.Manuel.Yufera
Telèfon: +34 934137050

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009

Assignatures que imparteix:
AVIÒNICA   Grups: 6NY1 , 6NY2
GEOMÀTICA   Grups: 3AL1 , 3AL2 , 3SB1 , 3SB2

Coordinador de les assignatures:
AVIÒNICA


Data de generació 20/01/2022