CRISTINA BARRADO MUXÍ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

CRISTINA BARRADO MUXÍ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 013P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Cristina.Barrado
Telèfon: +34 934137208

Titulacions on imparteix docència:
MU MKET4FOOD+BIO, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
MU MKET4FOOD+BIO 20, pla 2020

Assignatures que imparteix:
ESTUDI DE CASOS   Grups: KET1
RECERCA EN ATM PER L'ESPAI ÚNIC EUROPEU   Grups: OPG1

Coordinador de les assignatures:
INFORMÀTICA I
MACRODADES I MINERIA DE DADES
RECERCA EN ATM PER L'ESPAI ÚNIC EUROPEU


Data de generació 20/01/2022