LALI BARRIÈRE FIGUEROA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

LALI BARRIÈRE FIGUEROA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C3
Despatx 007
Carrer Esteve Terrades, 5
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Matemàtiques
Categoria: Professora Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Lali.Barriere
Web personal: http://www-mat.upc.es/~lali
Telèfon: +34 934134104

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018

Assignatures que imparteix:
MATEMÀTIQUES I   Grups: 1GA1 , 1GA2 , 1GA3 , 1GB1 , 1GB2 , 1GB3


Data de generació 20/01/2022