MARCOS QUÍLEZ FIGUEROLA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MARCOS QUÍLEZ FIGUEROLA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 117P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Marcos.Quilez
Telèfon: +34 934137075

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
    MU MKET4FOOD+BIO, pla 2014
    MU MKET4FOOD+BIO 20, pla 2020

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 25/09/2022