MANUEL GASULLA FORNER - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

MANUEL GASULLA FORNER

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 108P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Manel.Gasulla
Web personal: http://futur.upc.edu/ManuelGasullaForner
Telèfon: +34 934137092

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS   Grups: 1T11 , 1T12 , 1T21 , 1T22 , 1T31 , 1T32

Horari de consulta en el despatx C4-108P:
Dijous
15:00 - 18:00   

Data de generació 20/01/2022