FERRAN REVERTER CUBARSÍ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

FERRAN REVERTER CUBARSÍ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 121P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Electrònica
Categoria: Professor agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Ferran.Reverter
Telèfon: +34 934137076

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:
ELECTRÒNICA   Grups: 5A11 , 5A12
ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS   Grups: 1AT11 , 1AT12
SISTEMES D'ASSAIG I INSTRUMENTACIÓ EN APLICACIONS AEROESPACIALS   Grups: MAST1

Coordinador de les assignatures:
ELECTRÒNICA EN LES TELECOMUNICACIONS
SISTEMES D'ASSAIG I INSTRUMENTACIÓ EN APLICACIONS AEROESPACIALS

Horari de consulta en el despatx C4-121P:
Dijous
10:00 - 16:00   

Data de generació 20/01/2022