ANTONI GELONCH BOSCH - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ANTONI GELONCH BOSCH

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 211P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Titular d'Universitat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Antoni.Gelonch
Telèfon: +34 934137113

Titulacions on imparteix docència:
    GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
    MU MASTEAM 2015, pla 2015
    DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
    DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:

Coordinador de les assignatures:


Data de generació 26/05/2022