RUBÉN HIDALGO CARRILLO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

RUBÉN HIDALGO CARRILLO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 015P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Prof. Associat Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Ruben.Hidalgo
Telèfon: +34 934134071

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
INTRODUCCIÓ ALS ORDINADORS   Grups: 1T11 , 1T12


Data de generació 20/01/2022