TONI OLLER ARCAS - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

TONI OLLER ARCAS

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 318P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Antoni.Oller
Telèfon: +34 934137060

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
DISSENY DE SERVEIS I APLICACIONS   Grups: 5M11
ENGINYERIA D'APLICACIONS   Grups: 6M21

Coordinador de les assignatures:
DISSENY DE SERVEIS I APLICACIONS
ENGINYERIA D'APLICACIONS


Data de generació 20/01/2022