ELENA LÓPEZ AGUILERA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ELENA LÓPEZ AGUILERA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 303P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professora agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Ma.Elena.Lopez
Telèfon: +34 934137064

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
MU MASTEAM 2015, pla 2015
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
FONAMENTS DE TELEMÀTICA   Grups: 2T11
INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS   Grups: 6P21
INTERNET DE LES COSES I IP UBIC   Grups: M1B11
SUPORT DE XARXA PER 5G   Grups: M1B11
XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES   Grups: 5M11

Coordinador de les assignatures:
FONAMENTS DE TELEMÀTICA
INSTAL·LACIONS DE COMUNICACIONS
SUPORT DE XARXA PER 5G


Data de generació 21/01/2022