M. ANGÉLICA REYES MUÑOZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

M. ANGÉLICA REYES MUÑOZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 011P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora agregat
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Angelica.Reyes
Web personal: http://personals.ac.upc.edu/mreyes
Telèfon: +34 934137220

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
INTRODUCCIÓ ALS ORDINADORS   Grups: 1T11 , 1T12 , 1T21 , 1T22

Coordinador de les assignatures:
INTRODUCCIÓ ALS ORDINADORS


Data de generació 20/01/2022