JOSÉ RAMÓN PINEY DA SILVA - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JOSÉ RAMÓN PINEY DA SILVA

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 315P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Enginyeria Telemàtica
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Jose.Ramon.Piney.Da.Silva
Telèfon: +34 934137580

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
ANÀLISI I DIMENSIONAMENT DE XARXES   Grups: 5M11

Coordinador de les assignatures:
ANÀLISI I DIMENSIONAMENT DE XARXES


Data de generació 21/01/2022