ANTONIA GALLARDO GÓMEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

ANTONIA GALLARDO GÓMEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 007P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professora Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Antonia.Gallardo
Telèfon: +34 934137184

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
PROJECTE DE PROGRAMACIÓ   Grups: 2T21 , 2T22
SISTEMES OPERATIUS   Grups: 4T21

Coordinador de les assignatures:
SISTEMES OPERATIUS


Data de generació 20/01/2022