JUAN LÓPEZ RUBIO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JUAN LÓPEZ RUBIO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 008P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Arquitectura de Computadors
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Juan.Lopez-Rubio
Telèfon: +34 934137207

Titulacions on imparteix docència:
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU MASTEAM 2015, pla 2015
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009

Assignatures que imparteix:
ARQUITECTURA DE SOFTWARE   Grups: MATT1
DISSENY DE SERVEIS I APLICACIONS   Grups: 5M11
SMART CITIES: INTERNET OF THINGS I REALITAT AUGMENTADA   Grups: OPG1

Coordinador de les assignatures:
ARQUITECTURA DE SOFTWARE


Data de generació 20/01/2022