JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JUAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 113P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: Juan.Sanchez-Gonzalez
Telèfon: +34 934137078

Titulacions on imparteix docència:
MU AEROSPACE S&T 09, pla 2009
GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 07, pla 2007
MU AEROSPACE S&T 15, pla 2015
GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
MU AEROSPACE S&T 21, pla 2021

Assignatures que imparteix:
FONAMENTS DE COMUNICACIONS   Grups: 3T21
PROCESSAMENT ANALÒGIC I DIGITAL DEL SENYAL PER A APLICACIONS AEROESPACIALS   Grups: MAST1

Coordinador de les assignatures:
FONAMENTS DE COMUNICACIONS


Data de generació 20/01/2022