DAVID PÉREZ DÍAZ DE CERIO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

DAVID PÉREZ DÍAZ DE CERIO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici C4
Despatx 207P
Carrer Esteve Terrades, 7
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Teoria del Senyal i Comunicacions
Categoria: Professor Col·laborador
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: david.perez.diaz.de
Telèfon: +34 934137209

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG SIS TELECOMUN, pla 2009
  GR ENG TELEMÀTICA, pla 2009
  GR ENG ÀMBIT TELECOM, pla 2014
  DG ENG SISTE/TELEMÀT, pla 2009
  PARS ENG SIS COM DIG, pla 2022
  PARS ENG XDS TIC, pla 2022

Assignatures que imparteix:


Data de generació 24/05/2024