JORDI MAZÓN BUESO - Directori EETAC

Informació sobre el personal docent i investigador de l'EETAC

JORDI MAZÓN BUESO

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Campus del Baix Llobregat
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici D4
Despatx 055
Carrer Esteve Terrades, 8
E-08860 Castelldefels
SPAIN

Departament: Física
Categoria: Prof. Associat Laboral
Producció científica: FUTUR
Correu electrònic institucional: jordi.mazon
Telèfon: +34 935521143

Titulacions on imparteix docència:
  GR ENG ALIMENTÀRIA, pla 2009
  GR ENG SIS BIOLÒGICS, pla 2009
  GR ENG SIST AEROESP, pla 2015
  DG TIT (AGRUP SIM), pla 2015
  DG ENG AERO/SIS TEL, pla 2015
  DG ENG AERO/TELEMÀT, pla 2015
  GR ENG ALIMENT 2016, pla 2009
  GR ENG CIEN AGRONOM, pla 2018
  GR ENG SIS BIOLÒG 23, pla 2009
  DG ENG SBIO-ENG ALIM, pla 2023
  DG ENG ALIM-ENG SBIO, pla 2023

Assignatures que imparteix:


Data de generació 25/07/2024